De NGA ondersteunt

De NGA is het aanspreekpunt voor de overheid, culturele instellingen, de media en het bedrijfsleven over allerlei onderwerpen die galeriehouders aangaan, zoals subsidies, tarieven, juridische aangelegenheden en kunstbeurzen. Het Mondriaan Fonds heeft regelmatig overleg met de NGA als vertegenwoordiger van galeries van hedendaagse kunst. De NGA heeft contacten met de volgende nationale en internationale koepelorganisaties: Het Mondriaan Fonds, de Federatie Cultuur, het MKB en de Europese vereniging Federation of European Art Galleries Association. De NGA blijft pleiten voor een laag BTW-tarief, een redelijke uitvoering van het volgrecht en het voortbestaan van de regeling KunstKoop. Het bureau van de NGA voorziet de aangesloten leden van informatie en fungeert als contactpunt voor bovengenoemde organisaties en instellingen. Doordat de NGA een aantal collectieve regelingen en contracten heeft afgesloten kan zij haar leden een aantrekkelijk servicepakket aanbieden.

De NGA stimuleert

De NGA zet zich op een aantal manieren in om het imago en de positie van het Nederlandse galeriewezen te versterken. Ten eerste besteedt de vereniging aandacht aan de bevordering van de professionaliteit en de kwaliteit binnen de branche. Daarnaast volgt ze nauwlettend de bewegingen op de nationale en internationale kunstbeurzen en vertaalt deze in adviezen. Bovendien bevordert de NGA gericht wetenschappelijk onderzoek op verschillende deelterreinen van de markt van de hedendaagse beeldende kunst. Een voorbeeld daarvan zijn de marktonderzoeken die in 2006, 2010 en 2014 uitgevoerd werden. De NGA staat in nauw contact met de Boekmanstichting, het studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.

De NGA organiseert

De NGA houdt twee algemene ledenvergaderingen per jaar, met lezingen en debatten toegespitst op een specifiek actueel onderwerp. Bij speciale gelegenheden, zoals een lustrum, organiseert de NGA een symposium. Daarnaast organiseert zij thema avonden die van belang zijn voor de professionaliteit van galeriehouders. Deze bijeenkomsten vinden steeds plaats op verschillende locaties in het land. De NGA bevordert het onderzoek naar de markt voor hedendaagse beeldende kunst en wil mede bijdragen aan een gunstig ondernemersklimaat voor galeries.

Marktonderzoek hedendaagse beeldende kunst 2017

De Nederlandse Galerie Associatie (NGA) laat voor de vierde keer een marktonderzoek uitvoeren naar de markt van moderne en hedendaagse beeldende kunst. In deze herhalingsmeting (de eerdere onderzoeken werden verricht in 2006, 2010 en 2014) is er speciale aandacht voor de effecten van de huidige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen op de vraag naar beeldende kunst, maar ook voor de rol van de galerie in de huidige culturele sector. Het onderzoek onder de galeries wordt uitgevoerd door het bureau Aemuse. Het onderzoek bij de afnemers wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Bestuur

Philip de Jong

interim- voorzitter

Bas Kok

Penningmeester

Penningmeester van de Nederlandse Galerie Associatie.

Nico van Breemen

Bestuurslid

Bestuurslid en mede-eigenaar van Galerie Wit in Wageningen.
Geert van der Meulen

Geert van der Meulen

Bestuurslid

Bestuurslid van de Nederlandse Galerie Associatie.
Loes van Campen

Loes van Campen

Ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris van de Nederlandse Galerie Associatie.
Jaring Dürst Britt

Jaring Dürst Britt

Bestuurslid

Bestuurslid van de Nederlandse Galerie Associatie.

Contact

Nederlandse Galerie Associatie

Rhijngeesterstraatweg 179
2343 BW Oegstgeest

T 06- 39555517