NEDERLANDSE GALERIE ASSOCIATIE
Wat is de NGA

De NGA is het aanspreekpunt voor de overheid, culturele instellingen, de media en het bedrijfsleven over allerlei onderwerpen die galeriehouders aangaan, zoals subsidies, tarieven, juridische aangelegenheden en kunstbeurzen. Het Mondriaan Fonds heeft regelmatig overleg met de NGA als vertegenwoordiger van galeries van hedendaagse kunst. De NGA heeft contacten met de volgende nationale en internationale koepelorganisaties: Het Mondriaan Fonds, de Federatie Cultuur, het MKB en de Europese vereniging Federation of European Art Galleries Association. Bovendien is de NGA aangesloten bij de Gallery Climate Coalition, die als doel heeft de reducering van de climate footprint bij galeries te bevorderen. De NGA blijft pleiten voor een laag BTW-tarief, een redelijke uitvoering van het volgrecht en het voortbestaan van de regeling KunstKoop. Het bureau van de NGA voorziet de aangesloten leden van informatie en fungeert als contactpunt voor bovengenoemde organisaties en instellingen. Doordat de NGA een aantal collectieve regelingen en contracten heeft afgesloten kan zij haar leden een aantrekkelijk servicepakket aanbieden.

Voor wie is de NGA

De NGA is er voor Nederlandse galeries. Professionele galeries die minimaal twee jaar een galerie hebben, minimaal zes beeldende kunsttentoonstellingen per jaar organiseren in een daarvoor uitgeruste ruimte en minimaal drie dagen per week open zijn, kunnen een aanvraag voor het lidmaatschap indienen.

Voor professionele galeries die korter dan twee jaar bestaan, is er de mogelijkheid een aspirant-lidmaatschap aan te vragen. 

Maar de NGA doet meer

De NGA houdt maximaal twee algemene ledenvergaderingen per jaar, met lezingen en debatten toegespitst op een specifiek actueel onderwerp. Bij speciale gelegenheden, zoals een lustrum, organiseert de NGA een symposium. Daarnaast organiseert zij thema-bijeenkomsten die van belang zijn voor de professionaliteit van galeriehouders. Deze bijeenkomsten vinden  plaats op verschillende locaties in het land. De NGA bevordert het onderzoek naar de markt voor hedendaagse beeldende kunst en wil mede bijdragen aan een gunstig ondernemersklimaat voor galeries.

Bestuur
voorzitter
Philip de Jong
bestuurslid
Geert van der Meulen
bestuurslid
Jaring Dürst Britt
bestuurslid
Jorien de Vries
ambtelijk secretaris
Loes van Campen
bestuurslid
Berthe Schoonman
bestuurslid
Frank Delissen
penningmeester
Klaas-Jan Visser
bestuurslid
Renan Beunen
Contact

Nederlandse Galerie Associatie
Rhijngeesterstraatweg 179
2343 BW Oegstgeest
+31 (0)6 39555517
info@nederlandsegalerieassociatie.nl

Instagram @nederlandsegalerieassociatie

model overeenkomsten
Gallery Fair Practice code

notulen alv 08-06-2023
bestuurlijk jaarverslag 2022