jesmonitepeanutbutterprinterviltbanaanresinzilverpaperrubberbetonmarmerphotographmarmeretsaluminiumwoolkatoengranietepoxymirrorartistbookprintpaperphotographkeramiektextileetchingcollageironconcreteresinwolsokkelprinthoutskoolpaperusbstickcanvasgranietpindakaasleerharsneonzeefdrukvormgevingpaperpaperartistbookweefgetouwbananavideokatoenpaintingpigmentbronsconcretepotloodglaspapierzilvertextielfeltresingipspigmentijzerkurksculpturebananaoilstickschilderijcharcoalwoodepoxytekeningmarmerwoodcutmarmerkurkloomweefgetouwweefgetouwdrawingfeltspiegeloilstickpapierprintetsleatherdesignsculptuurwoolwoodjesmonitekartonmarmerpotloodresinsilverbananakunstenaarsboektextielresinmetaalbananaolieverfwolhoutskoolsculptuurinstallatiebanaanbeeswaxgoldlijstinstallationfotocanvascorkepoxylijstepoxypeanutbutterhoutskoolwoollinnenwolleermarblebananacharcoalkeramiekironinktlinenrubbergipswoodcutspiegeletchingsculptureneonschilderijglasslithographkeramieksilvergipsdoekbeeswaxmetaalkleioilstickusbstickoilstickdesignharsbetonporcelainwoolaluminiumhoutsnedefotosokkelepoxyclaytextielbananatekeningbananaplinthdrawingloommetaalrubbergranitekurkphotographperformancewoodcuttextilepigmentviltjesmonitepeanutbutterprinterviltbanaanresinzilverpaperrubberbetonmarmerphotographmarmeretsaluminiumwoolkatoengranietepoxymirrorartistbookprintpaperphotographkeramiektextileetchingcollageironconcreteresinwolsokkelprinthoutskoolpaperusbstickcanvasgranietpindakaasleerharsneonzeefdrukvormgevingpaperpaperartistbookweefgetouwbananavideokatoenpaintingpigmentbronsconcretepotloodglaspapierzilvertextielfeltresingipspigmentijzerkurksculpturebananaoilstickschilderijcharcoalwoodepoxytekeningmarmerwoodcutmarmerkurkloomweefgetouwweefgetouwdrawingfeltspiegeloilstickpapierprintetsleatherdesignsculptuurwoolwoodjesmonitekartonmarmerpotloodresinsilverbananakunstenaarsboektextielresinmetaalbananaolieverfwolhoutskoolsculptuurinstallatiebanaanbeeswaxgoldlijstinstallationfotocanvascorkepoxylijstepoxypeanutbutterhoutskoolwoollinnenwolleermarblebananacharcoalkeramiekironinktlinenrubbergipswoodcutspiegeletchingsculptureneonschilderijglasslithographkeramieksilvergipsdoekbeeswaxmetaalkleioilstickusbstickoilstickdesignharsbetonporcelainwoolaluminiumhoutsnedefotosokkelepoxyclaytextielbananatekeningbananaplinthdrawingloommetaalrubbergranitekurkphotographperformancewoodcuttextilepigmentviltjesmonitepeanutbutterprinterviltbanaanresinzilverpaperrubberbetonmarmerphotographmarmeretsaluminiumwoolkatoengranietepoxymirrorartistbookprintpaperphotographkeramiektextileetchingcollageironconcreteresinwolsokkelprinthoutskoolpaperusbstickcanvasgranietpindakaasleerharsneonzeefdrukvormgevingpaperpaperartistbookweefgetouwbananavideokatoenpaintingpigmentbronsconcretepotloodglaspapierzilvertextielfeltresingipspigmentijzerkurksculpturebananaoilstickschilderijcharcoalwoodepoxytekeningmarmerwoodcutmarmerkurkloomweefgetouwweefgetouwdrawingfeltspiegeloilstickpapierprintetsleatherdesignsculptuurwoolwoodjesmonitekartonmarmerpotloodresinsilverbananakunstenaarsboektextielresinmetaalbananaolieverfwolhoutskoolsculptuurinstallatiebanaanbeeswaxgoldlijstinstallationfotocanvascorkepoxylijstepoxypeanutbutterhoutskoolwoollinnenwolleermarblebananacharcoalkeramiekironinktlinenrubbergipswoodcutspiegeletchingsculptureneonschilderijglasslithographkeramieksilvergipsdoekbeeswaxmetaalkleioilstickusbstickoilstickdesignharsbetonporcelainwoolaluminiumhoutsnedefotosokkelepoxyclaytextielbananatekeningbananaplinthdrawingloommetaalrubbergranitekurkphotographperformancewoodcuttextilepigmentvilt
NEDERLANDSE GALERIE ASSOCIATIE
Gallery Fair Practice Code per juli 2023

Op 3 juli om 17:00 uur (CEST) / 11:00 uur (AST) wordt het aanvraagformulier van de regeling Art Fair Internationaal aangepast. Het huidige formulier van deze regeling komt dan te vervallen.

Wat verandert er?

Per juli 2023 geldt een Fair Practice Code voor galeries die aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Samen met de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) ontwikkelde het Mondriaan Fonds deze code zodat de positie van de kunstenaar ten opzichte van de galerie verstevigd wordt. Voor galeries die via Art Fair Internationaal een bijdrage willen ontvangen voor een buitenlandse kunstbeurs is de Gallery Fair Practice Code nu een vaste voorwaarde in het aanvraagformulier.

Voor meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/actueel/nieuws/aanpassing-aanvraagformulier-art-fair-internationaal-per-3-juli/

Algemene Ledenvergadering 8 juni 2023

Beste galeriehouder,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Galerie Associatie wordt gehouden op donderdag 8 juni a.s.. 

Na de vergadering, wordt u in de gelegenheid gesteld 'Springboard Art Fair' te bezoekende beurs waar meer dan 100 in de corona-periode afgestudeerde kunstenaars hun werk tonen. 

U kunt zich voor de vergadering en de beurs aanmelden door uw naam door te geven bij het secretariaat, opdat ook voor u een kaart gereserveerd kan worden.

———————————————————————————————-

Alle feiten op een rij:

donderdag 8 juni 2023: 13.30 - ca. 16.00 uur, met aansluitend bezoek aan 'Springboard'

locatie: De Loods in het Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94, 3534 AR Utrecht https://www.hofzaken.nl/loods

gratis parkeergelegenheid

treinstation: Utrecht Zuilen

Wetgeving: wwft

Bijgaand twee recente handleidingen WWFT van de Belastingdienst/bureau toezicht Wwft:

- een voor verkopers van o.a. kunstvoorwerpen: op bladzijde 7 staat een stroomdiagram: er is onder andere (andere (subjectieve) indicator is bijvoorbeeld vermoeden van witwassen) bij verkopen van meer dan  € 20.000 (contant of giraal) meldingsplicht wanneer is voldaan aan objectieve indicatoren (uitgelegd in hoofdstuk 8: het bedrag van € 20.000 is zo'n indicator).

- een voor bemiddelaars bij de verkoop van oa kunstvoorwerpen: op bladzijde 6 staat een stroomdiagram: het grote verschil met verkopers van kunstvoorwerpen is nu dat onder andere (andere indicator is bijvoorbeeld vermoeden van witwassen) meldingsplicht ontstaat wanneer met meer dan € 20.000 contant geld wordt betaald: dat is een objectieve indicator zoals uitgelegd in weer Hoofdstuk 8.

De meeste galeries zullen vallen onder de richtlijnen voor bemiddelaars: zij zijn een instelling en moeten in ieder geval melden bij een vermoeden van witwassen of terrorisme (subjectieve indicator: klant documentatie is dus belangrijk). Daarnaast moeten ze ook melden bij een contante betaling aan de galerie van meer dan € 20.000 (maar dat zal zelden gebeuren).

De kunstenaars kwalificeren voor zover ik dat nu kan zien (niet uitgezocht) niet al instelling: ze zijn geen kunsthandelaren. 

Kortom dit raakt met name de secondary markt en veilinghuizen.

 

Er zitten sancties in de Wwft: dus het is wel opletten. 

Het Art Basel + UBS Global Art Market Report 2023 zijn beschikbaar

The seventh edition of The Art Basel and UBS Global Art Market Report is now available. The detailed analysis of the art market highlights how this sector is growing while it still contends with the lingering effects of the pandemic.Download the report

Gallery Fair Practice Code in het nieuws

Het Parool  heeft op 29 maart 2023 uitgebreid aandacht geschonken aan de Gallery Fair Practice Code die de NGA en het Mondriaan Fonds gezamenlijk hebben opgesteld.

Het artikel kunt u teruglezen via deze link: https://www.parool.nl/cs-bdbec9f2

Gallery Fair Practice Code

Per juli 2023 geldt een Fair Practice Code voor galeries die aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Samen met de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) ontwikkelde het Mondriaan Fonds deze code zodat de positie van de kunstenaar ten opzichte van de galerie verstevigd wordt. De code is gebaseerd op de reeds bestaande Gallery Code van de NGA en komt voort uit de Fair Practice Code die door elke organisatie die met publieke middelen wordt ondersteund, onderschreven moet worden. Voor galeries die de KunstKoop willen aanbieden of een bijdrage willen ontvangen voor een buitenlandse kunstbeurs wordt de Gallery Fair Practice Code een vaste voorwaarde.

De code:

 1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
 2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
 3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
 4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
 5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
 6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
 7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
 8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
 9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

*bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen

 

Erfgoedlijst Oekraïne en sanctielijst Rusland en Belarus

Dag allen,

Graag willen we u erop attent maken dat er een Rode Lijst is gemaakt en gepubliceerd door ICOM over het culturele erfgoed van Oekraïne.U kunt hem vinden via deze link: https://icom.museum/en/news/launch-icom-red-list-ukraine/.

Wilt u deze informatie verspreiden via uw netwerk?

Mocht u iets aantreffen waarbij het vermoeden bestaat dat dit afkomstig is uit Oekraïne, wilt u dan contact met ons opnemen?

Op de website van het RVO kunt u ook nadere informatie vinden over de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus: Informatie over sancties Rusland (rvo.nl)

Cultuurgoederen vallen ook onder de sanctiemaatregelen. Indien u hierover nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met beste groeten,

Marja van Heese, senior inspecteur

Aanvragen KunstKoopRegeling bij het Mondriaan Fonds

Beste galeriehouder,

Graag wijst de NGA je erop dat de KunstKoopRegeling voor galeries weer aangevraagd kan worden bij het Mondriaan Fonds. De regeling kan aangevraagd worden door galeries die nog niet zijn aangesloten bij de Kunstkoop.

De deadline van aanvragen is 5 september.

Galeries die al deelnemen aan de Kunstkoop hoeven niet opnieuw aan te vragen. Zij kunnen de Kunstkoop tot eind 2023 blijven aanbieden.


Voor meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aanvraagronde-voor-galeries-kunstkoopregeling/

Digitaal Opkopers Register

De laatste tijd is er onder leden enige onrust ontstaan over het DOR, het Digitaal Opkopers Register, een register om heling in de kunstwereld tegen te gaan.

Politieambtenaren hebben met name in het Spiegelkwartier in Amsterdam gecontroleerd of handelaren zich aan deze registratie houden. 

Uiteindelijk blijkt dat handelaren in primaire kunst (dus geen doorverkoop) niet onder de regeling vallen. Ook valt consignatie, waar onduidelijkheid over was, daar niet onder. Consignatiewerken zijn immers werken die door kunstenaars in bewaring zijn gegeven aan de galeriehouder, met als doel deze te verkopen.

Alleen gebruikte en ongeregelde goederen vallen onder deze wettelijke registratie.

Meer informatie over de DOR kunt u vinden op https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/digitaal-opkopers-register-dor/ 

Voorzitter NGA benoemd in bestuur FEAGA

Philip de Jong, de voorzitter van de Nederlandse Galerie Associatie is benoemd tot bestuurslid van de FEAGA, Federation of European Art Galleries Associations.

Met deze internationale bestuursfunctie kan de NGA de belangen van de Nederlandse galeries nog beter behartigen. Uiteraard blijft hij als voorzitter betrokken bij de NGA.

 

Wij wensen Philip veel succes in deze mooie functie.

2e Algemene Ledenvergadering: 2 mei 2022

Beste galeriehouder,

De algemene ledenvergadering van 11 april l.l. was een boeiende en goede vergadering.

Twee belangrijke agendapunten (punt 5 en 6), namelijk de Statutenwijziging en een wijziging van het Huishoudelijk Reglement, inclusief gedragscode hebben helaas niet kunnen plaatsvinden.

De reden hiervoor is dat het quorum niet gehaald is.

Daarom is het statutair noodzakelijk binnen 30 dagen een 2e ALV te beleggen om over de wijzigingen te stemmen. De datum die het bestuur heeft vastgesteld is maandag 2 mei aanstaande om 19.30 in Galerie Dürst Britt & Mayhew te Den Haag.

Graag willen we weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Daarom de vraag je naam door te geven als je de vergadering wilt bijwonen via: info@nederlandsegalerieassociatie.nl

Hartelijke groet,

Het NGA Bestuur

———————————————————————————————————————————

 

Alle feiten op een rij:

Wat: 2e Algemene Ledenvergadering NGA
Wanneer: 2 mei,19.30 uur

Waar: Dürst Britt & Mayhew

           Van Limburg Stirumstraat 47

           2515 PB Den Haag

OV: Station Den Haag HS en ca. 5 minuten lopen

Submarine initiative: “The Saving Art”:

Submarine initiative: “The Saving Art”

Who we are?

Submarine is a non profit organization aimed to manifestate the identity of Ukrainian arts and people to the world by inviting for a wider dialogue.

We were established in 2017 to position the Ukrainian arts on an international level by community building, facilitating dialogue, experience exchange and co-creation. We are working with the problem of the information vacuum and iron wall between the EU and Eastern Europe.

More info:

https://telegra.ph/Submarine-03-11 https://www.facebook.com/sbmrn

Our Core Team
Soldiers keeping the cultural front in Ukraine:

Anatolii Pavlovskii - entrepreneur, cultural manager, founder and chief of Submarine. Anatolii’s mission is to organize proper business processes, administration and manage the network of partners within Ukraine.

Dobrynia Ivanov - artist and curator, project manager. Dobrynia’s mission is concentrated on proper interpretation of the voice of the artistic community in the project. Being well embedded in the artistic community, Dobrynia attracts bright and talented people of arts to our network.

Cultural Emissary in EU:

Maryna Shmakova - experienced manager in EU funded projects, entrepreneur, former adviser to the Ministry of Culture. Maryna’s mission is to travel to the EU, establish partnerships and represent the initiative.

Submarine initiative: “The Saving Art”

Problem description

As the art market of Ukraine is relatively young and contemporary arts collections are not well covered in the national museums, prominent artworks of the Ukrainian independence period are in the private collections. Contemporary art represents Ukrainian identity of today and provides a new perspective on how Freedom has become our National Idea. Due to the war artworks are endangered and the whole period of independence in arts could disappear.

Project Mission

Preservation and manifestation of Ukrainian identity by means of arts and intercultural dialogue to support the visibility of national fight for freedom in the spotlight of the world's current agenda.

We cover three fields of activities:

1. Preservation of the artistic heritage by organizing and managing the network of shelters, logistics and legal support for safe evacuation and temporary storage of the art works

The process involves different interconnected activities of professional artists, restorers, cultural managers, legal, transportation specialists and reliable institutions that understand the importance of preserving contemporary Ukrainian art.

Our network of collaboration for this activity:
Memorial museum of totalitarian regimes - municipal museum based in

Lviv.

Museum Crisis Center is a grassroots initiative of culturologist and director of the Lviv based "Memorial museum of totalitarian regime" Olga Gonchar, it is implemented in partnership with NGOs "Insha Osvita" and "New Museum". It was already supported by the European Commission, Kyiv Biennale, PinchukartCentre, MitOst etc. The initiative is aimed at financial, organizational and expert support to small regional museums and professional teams at the time of crisis. The central government is currently engaged in evacuation of big state museums collections, while local museums are struggling to find help.

Submarine initiative: “The Saving Art”

Ukrainian Emergency Art Fund - Today, the world needs free, strong and alive voices of Ukrainian cultural actors more than ever. Task of the Ukrainian Emergency Art Fund is to ensure the continuity and development of the Ukrainian cultural process during the war.

2. Manifestation of the Ukrainian identity by organizing numerous exhibitions and dialogue in EU

Submarine will act as a bridging institution and facilitator of collaboration between the curators, art researchers and artists in EU and Ukraine to create bright and bold artistic exhibitions that put a Ukrainian question into the spotlight of the world's agenda.

Our experienced colleagues in EU:

 • ●  Lesia Kulchynska - CV Link. Lesia is an experienced curator and visual

  culture researcher. Currently based in Italy.

 • ●  Ksenia Malykh - CV Link. Head of Research Platform at

  PinchukArtCentre, currently based in Hanover, Germany

 • ●  Valeria Schiller - CV Link. Art Historian, Art Critic, Curator. Currently

  based in Germany.

3. Development of new Ukrainian art reflecting on the recent military escalation period

Contemporary Ukrainian art is represented by a variety of styles and media. We plan to develop different curatorial projects based on our audience, hosting country specifications, including political agenda of Ukrainian question.

Here we provide the first demo set of artistic portfolios of available artists:

https://drive.google.com/drive/folders/1aD_LP8U53PsPp0YSg6RFNJBbrWTpcMm s?usp=sharing

Submarine initiative: “The Saving Art”

What do we need? Our expectations from EU partners:

1. Business Support Organization in the field of Arts - technical assistance in the project implementation, management, grant proposal development.

 1. Institutions for temporary storage of collections in EU

 2. Institutions ready to host exhibitions and collaborate with our curators

 3. Journalists and media for the visibility

Looking forward to cooperating with you!

Sanctieregeling Rusland & kunst en cultuurgoederen

Geachte voorzitters en directeuren, heer, mevrouw,

 

Bij veel organisaties leven grote zorgen over de Russische militaire inval in Oekraïne en de ongekende humanitaire crisis ten gevolge daarvan. Ook zijn er vragen over wat te doen in deze lastige omstandigheden. Deze zorgen en vragen spelen niet alleen in Nederland maar ook in andere landen in Europa. In EU-verband vindt hier dan ook overleg en besluitvorming over plaats. Eén van de punten waar op EU-niveau besluitvorming over heeft plaatsgevonden is het opleggen van een stevig pakket aan sancties tegen Rusland en Belarus. 

 

Met deze brief wil ik u attenderen op twee (bij afzonderlijke Europese Verordeningen[1] ingestelde) sancties uit dit pakket die voor uw organisaties met name relevant zijn. Dit betreft:

 1. het bevriezen[2] van (o.a.) 'economische goederen' (waaronder kunst en erfgoedgoederen) die toebehoren aan mensen op de sanctielijsten. Via de navolgende links (hier en hier)[3] treft u de sanctielijsten aan met de concrete namen van personen of rechtspersonen waar deze sanctie op ziet ('de oligarchen').
 2. het voorkomen van export van luxegoederen (d.w.z. goederen waaronder kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten van meer dan 300 euro) naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland. 

 

N.B. de reikwijdte van de tweede sanctie is aldus groter dan eerste sanctie die alleen ziet op 'de oligarchen'.

 

Omdat de hiervoor genoemde EU verordeningen rechtstreeks doorwerken in de Nederlandse wet- en regelgeving is uw organisatie in beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van voornoemde sancties. Dit houdt o.a. in dat u dient te voorkomen dat er via u of uw organisatie kunst en/of cultuurgoederen van personen of rechtspersonen op de sanctielijsten worden verhandeld of dat dergelijke goederen (van meer dan 300 euro) via u of uw organisatie worden geëxporteerd.

 

Ik wil u vragen deze informatie binnen uw organisaties en netwerken te delen.

 

Indien u zich niet aan de sancties houdt bestaat het risico op het plegen van een economisch delict op grond van de wet economische delicten. 

 

Voor nadere vragen en meer informatie over de sancties evenals over wat deze precies voor uw organisatie betekenen kunt u terecht bij het sanctieloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 

Ook kunt u hen telefonisch benaderen met vragen op telefoonnummer: 088 042 43 40.

 

Ik hoop, waarschijnlijk net als u, dat de geopolitieke omstandigheden het snel weer mogelijk maken om in alle vrijheid samenwerking met instituties in Rusland en Belarus aan te gaan.

 

 

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Barbera Wolfensberger

Directeur-Generaal Cultuur en Media

 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

E: b.wolfensberger@minocw.nl

 

[1] -het bevriezen van (o.a.) economische goederen: artikel verordening nr. 269/2014 van 17 maart 2014, zoals laatstelijk gewijzigd op 15 maart 2022 - Geconsolideerde TEKST: 32014R0269 — NL — 15.03.2022 (europa.eu);

- het voorkomen van export van bepaalde luxegoederen: verordening nr. 833/2014 van 31 juli 2014, zoals (ook) laatstelijk gewijzigd op 15 maart 2022 - Geconsolideerde TEKST: 32014R0833 — NL — 16.03.2022 (europa.eu).

2 Het 'bevriezen' houdt in dat voorkomen dient te worden dat deze goederen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, onder meer door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren.

3 navigeer voor beide links in het linker deelvenster naar Bijlage I.

 

 

[1] -het bevriezen van (o.a.) economische goederen: artikel verordening nr. 269/2014 van 17 maart 2014, zoals laatstelijk gewijzigd op 15 maart 2022 - Geconsolideerde TEKST: 32014R0269 — NL — 15.03.2022 (europa.eu);

- het voorkomen van export van bepaalde luxegoederen: verordening nr. 833/2014 van 31 juli 2014, zoals (ook) laatstelijk gewijzigd op 15 maart 2022 - Geconsolideerde TEKST: 32014R0833 — NL — 16.03.2022 (europa.eu).

[2] Het 'bevriezen' houdt in dat voorkomen dient te worden dat deze goederen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, onder meer door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren.

[3] navigeer voor beide links in het linker deelvenster naar Bijlage I.

Symposium Talking Galleries 4 en 5 april 2022

Dear FEAGA  members,

We like to draw your attention to Talking Galleries which will have their new edition in New York , April 4-5 2022.

It will mark the return of their two-days symposium since January 2020. Talking Galleries have held Symposia in Barcelona and in April it will be the first time in New York.

FEAGA and Talking Galleries are connected and we hope this symposium will be as successful as in the past. For more information see below.

Best greetings,

Karine Verloren van Themaat

Secretary FEAGA

 

More info and to get tickets on our event's website here: https://newyork2022.talkinggalleries.com/  

Algemene Ledenvergadering: 11 april 2022

Geacht lid van de  NGA,

Eindelijk is het weer zover. Na twee jaar online vergaderen kunnen we een fysieke ledenvergadering houden. We doen dit met veel dank aan Hester Alberdingk Thijm, directeur AkzoNobel Art Foundation, in de Open Art Space van AkzoNobel.

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn op maandag 11 april vanaf 12.00 uur.

Hester wil ons graag ontvangen en rondleiden in de Art Space en stelt een zaal ter beschikking voor de vergadering.

Graag willen we weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Daarom de vraag je naam door te geven als je de vergadering en de rondleiding wilt bijwonen via: info@nederlandsegalerieassociatie.nl 

In verband met het zeer beperkte aantal parkeerplaatsen is het verzoek zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.

Hartelijke groet,

het NGA bestuur

———————————————————————————————————————————

Alle feiten op een rij:

Wat: Algemene Ledenvergadering NGA

Wanneer: 11 april, vanaf 12.00 uur

Waar: Stichting AkzoNobel Art Foundation

Christian Neefestraat 2 

1070 AS Amsterdam 

http://artfoundation.akzonobel.com

OV: treinstation Amsterdam-Zuid

Onderzoeksrapport in de pers

Het onderzoeksrapport dat de NGA in samenwerking met de in 2020 opgerichte Nederlandse Vereniging van Kunstbeurzen (NVKB) heeft laten uitvoeren, heeft veel publiciteit gekregen. Door onderstaande links an te klikken kunt u de artikelen die tot nu toe zijn verschenen lezen:

 

Volkskrant

 

Telegraaf

 

Financieel Dagblad

 

Parool

 

Onderzoek galeriesector 2021

Nederlandse kunstmarkt krijgt klappen maar blijft overeind

 

Dit constateert de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), die samen met de Nederlandse Vereniging van Kunstbeurzen enquêteonderzoek deed onder galeries, kunstbeurzen en kunstkopers. Periodiek peilt de NGA de markt voor beeldende kunst. In 2017 werd voor het laatst een dergelijke peiling gedaan. In 2021 is de behoefte om de stand van zaken te onderzoeken des te groter, gezien de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie en de daarop volgende maatregelen voor de gehele kunstmarkt. Om die reden is het onderzoek ditmaal breder opgezet: voor het eerst wordt ook verslag gedaan van de ontwikkelingen bij de kunstbeurzen.

 

Het onderzoek legt bloot hoe de sector de afgelopen twee jaar een flinke klap heeft gekregen. Zo daalde de omzet van galeries gemiddeld met 23% en halveerde de werkgelegenheid bij de kunstbeurzen tussen 2019 en 2020. Minder nieuwe galeries openden hun deuren zodat de gemiddelde leeftijd van galeries omhoog schoot van 16 jaar in 2017 naar 22 jaar in 2020.

 

Tegelijkertijd blijkt dat niet iedereen evenredig is geraakt – kunstkopers bleven actief en een deel van de bevraagde galeries en beurzen kon gebruik maken van generieke steunmaatregelen.

 

De lockdowns versnelden de digitalisering van de kunstmarkt: de online omzet van galeries steeg van 15% in 2019 naar 26% in 2020. Ruim 22% van de kopers heeft tijdens de pandemie meer kunst online gekocht. Een vijfde kocht voor de eerste keer iets via een digitaal kanaal.

 

Kijk voor het hele rapport HIER.

Belastingdienst WWFT

Geachte heer/mevrouw,

 

Sinds 25 juli 2018 hebben alle natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen, te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Wwft gelden er verplichtingen wanneer betaling van de goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.

 

Ter informatie wordt door Bureau Toezicht Wwft een zogenaamde Leidraad periodiek actueel gehouden. Deze Leidraad moet inzicht geven in de verschillende verplichtingen voor handelaren die uit de Wwft
voortvloeien. De voornaamste verplichtingen zijn het cliëntenonderzoek, de meldings- en de bewaarplicht. Belangrijke (relatief) nieuwe verplichtingen zijn het risicomanagement en de terugmeldplicht. Deze maand is de Leidraad opnieuw herzien en ter consultatie geplaatst op de website van de Belastingdienst, waar Bureau Toezicht Wwft onderdeel van uitmaakt.

 

De Leidraad is te lezen door de volgende link in uw browser te plakken:

 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/leidraad-risicomatrixen-wft-aan- en-verkopers-goederen-tz0131t1fd.pdf

 

Tot 1 december 2021 kan er door u gereageerd worden op de Leidraad.

 

Met vriendelijke groet,

 

M.A.M. Peters
Behandelfunctionaris Bureau Toezicht Wwft

 

Kingsfordweg 1 | 1043 GN | Amsterdam Postbus 4660 | 1000 DZ | Amsterdam | T 06-46027307 | m.peters@belastingdienst.nl

De NGA op de KunstRAI

Een groot aantal NGA-leden en andere galeries zullen tijdens de KunstRAI Amsterdam hedendaagse en toegepaste kunst en design tonen. De beurs is voor het publiek open op 9, 10, 11 en 12 september 2021.

 

Voor het eerst is ook de Nederlandse Galerie Associatie aanwezig om de Kunst Kado Bon en het marktonderzoek van galeries onder de aandacht te brengen van de bezoekers.

 

We wensen de galeries en bezoekers een mooie en veilige beurs!

Aanvraagronde Kunstkoop regeling Mondriaan Fonds

Aanvraagronde deelname galeries KunstKoop tot 30 augustus 2021

 

Wil je particuliere kopers de mogelijkheid bieden kunst op afbetaling te kopen, zonder dat ze rente hoeven te betalen? En neem je nog niet deel aan de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds? Misschien komt je galerie in aanmerking voor deelname aan de KunstKoopregeling. Deadline aanvragen: 30 augustus 2021.

 

Galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop kunnen bij de verkoop van werken hun klanten de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de KunstKooplening. Particuliere kunstkopers kunnen dan een renteloze lening afsluiten en de aankoop gespreid betalen. Hiervoor heeft het Mondriaan Fonds een overeenkomst met Santander Consumer Finance Benelux. Deze kredietverstrekker betaalt het aankoopbedrag direct uit aan de galerie, het Mondriaan Fonds vergoedt de rente.

 

Met de KunstKoopregeling wil het Mondriaan Fonds de particuliere markt versterken en de verkoop van kwalitatief goede hedendaagse beeldende kunst en vormgeving stimuleren. Galeries die al deelnemen aan de KunstKoop hoeven niet opnieuw aan te vragen. Zij kunnen de KunstKoop tot eind 2023 blijven aanbieden.

 

Lees hier alles over de KunstKoopregeling: https://www.mondriaanfonds.nl/aanv.../kunstkoopregeling-2021

 

De NGA groeit en vernieuwt

Het bestuur van de Nederlandse Galerie Associatie is in de afgelopen maanden uitgebreid en verjongd. Ook is het aantal NGA-leden flink toegenomen. In de komende maanden wil het nieuwe bestuur zich, als onderdeel van verdere professionalisering, richten op een aantal actuele thema’s waarmee galeries te maken hebben, zoals BTW, privacyregels (AVG) en de gedragscode voor NGA-leden.

 

Wat de gedragscode betreft: de komende maanden zal het NGA-bestuur de statuten en het huishoudelijk reglement herzien en waar nodig aanscherpen. Het resultaat daarvan zal na de zomer worden gedeeld. Na aanvaarding door de leden vertrouwen wij erop dat zij deze code zullen onderschrijven en naleven.

 

Het NGA-bestuur wenst u een mooie zomer!

Nieuw echtheidscertificaat

De Nederlandse Galerie Associatie presenteert met trots haar nieuwe echtheidscertificaat. Deze bieden wij naar wens aan bij galeriehouders om bij een verkoop in te zetten als extra garantie voor de koper.

 

Het echtheidscertificaat is, net als de nieuwe Kunst Kado Bon, ontworpen door Michael Tjia en Vera van de Seyp. In het ontwerp van Tjia en Van de Seyp staat typografie centraal en het speciaal ontworpen dynamisch lettertype hult het certificaat in een woordzoeker met woorden die gerelateerd zijn aan kunstwerken.

 

De certificaten kosten 1,— per stuk, inclusief BTW, exclusief verzondkosten (afhankelijk van de order grootte) en zijn per mail te bestellen bij het secretariaat.

Kunst Kado Bon

De Nederlandse Galerie Associatie presenteert de Kunst Kado Bon. Hoe goed je iemand ook kent, de waardering van kunst is erg persoonlijk en maakt het lastig om kunst cadeau te geven. Toch is kunst een populair cadeau bij jubilea, verjaardagen, huwelijken en andere vieringen. De Kunst Kado Bon vergroot de kans op een succesvol cadeau met een kunstwerk naar eigen keuze en stimuleert de aankoop van beeldende kunst bij galeries.

 

De bon, met een waarde naar keuze tussen 100,00 en 2.000,00 euro, is uitsluitend te koop en inwisselbaar bij galeries die zijn aangesloten bij de Nederlandse Galerie Associatie en richt zich zowel op privépersonen als bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een bijzonder cadeau. De ontvanger van de bon kan hiermee vervolgens een kunstwerk naar eigen keuze aanschaffen.

 

De Kunst Kado Bon is ontworpen door Michael Tjia en Vera van de Seyp. Dit duo was vorig jaar verantwoordelijk voor de huisstijl van ‘Unlocked/Reconnected’, een initiatief dat galeries, presentatie-instellingen, musea, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties tijdens de ‘intelligente lockdown’ bijeenbracht om gezamelijk de werderopenstelling van de musea luister bij te zetten. In het ontwerp van Tjia en Van de Seyp staat typografie centraal en het speciaal ontworpen dynamisch lettertype hult de bon in een woordzoeker met woorden die gerelateerd zijn aan het toekomstige kunstwerk waarvoor de bon zal worden ingewisseld. De koper en cadeaugever kan in een speciaal vak een boodschap of wens schrijven voor de ontvanger.

 

De Nederlandse Galerie Associatie acht het van groot belang dat galeries over een dergelijk nieuw verkoopinstrument kunnen beschikken. Los van de huidige corona-crisis heeft de galeriewereld de laatste jaren te lijden onder concurrentie door musea, veilingen georganiseerd door dagbladen en online platforms. De Kunst Kado Bon is hier een antwoord op.

 

Het succes van de bon hangt af van het aantal deelnemers. Immers, hoe meer galeries de Kunst Kado Bon aanbieden, hoe interessanter deze wordt voor kunstliefhebbers. Juist in deze moeilijke tijd biedt deze bon kansen voor galeries als netwerk. Om deel te kunnen nemen aan de Kunst Kado Bon moet een galerie lid zijn van de Nederlandse Galerie Associatie.

 

Wenst u meer informatie te ontvangen over de Kunst Kado Bon? Heeft u interesse in afname voor uw bedrijf of instelling of een andere vorm van samenwerking met de Kunst Kado Bon? Neemt u dan vooral contact op met onze ambtelijk secretaris, Loes van Campen.