Uw lidmaatschap van de Nederlandse Galerie Associatie geeft voordelen!

1

Juridisch en zakelijk advies

2

Bemiddeling

3

Voorbeelddocumenten zoals algemene voorwaarden en overeenkomsten

4

Stroomschema's voor BTW en volgrecht

5

Inspirerende bijeenkomsten

6

Kortingen op verzekeringen via Concordia de Keizer en AON

7

Korting op incassomaatregelen

8

Contact met fondsen, beleidsmakers, beursorganisaties e.a.

9

Kortingen op kunsttijdschriften

10

Marktonderzoeken

11

Lobby! Laat het ons weten wanneer regelgeving het ondernemerschap in de branche belemmert

12

Leningen tegen 0 tot 3% rente

13

Vraag & aanbod en gedeelde transporten

14

Collectieve kortingen

Indien u als galeriehouder werkzaam bent als commerciële bemiddelaar van hedendaagse beeldende kunst, betrokken bent bij het beleid over de kunstmarkt in Nederland, goed geïnformeerd wilt zijn en in professioneel contact wilt staan met uw collega’s, dan kunt u een lidmaatschap aanvragen bij de Nederlandse Galerie Associatie.

Zeker in een politiek onstabiele toekomst blijft het lidmaatschap van deze branchevereniging het enige middel om uw stem te laten horen. Zonder de NGA zal niemand de belangen van u als galeriehouder behartigen. De NGA heeft toegang tot de politiek, overheden, fondsen, belangrijke spelers in de kunst- en cultuursector en verwante instellingen. Daarnaast is de NGA aan het vernieuwen. Allereerst wordt het servicepakket voor de leden uitgebreid, zodat de NGA niet alleen professionaliteit kan waarborgen, maar ook voordelen kan bieden. Daarnaast kunnen leden voor al hun juridische en fiscale vragen terecht bij (in eerste instantie) ons secretariaat. De NGA heeft veel know-how in huis en opereert binnen een breed netwerk van experts in de benodigde disciplines.  Daarnaast is de NGA lid van de Federatie Cultuur, BKNL, het MKB en de Europese vereniging Federation of European Art Galleries Associations (F.E.A.G.A.) en hanteert dezelfde professionaliteitseisen en code of conduct als de andere Europese verenigingen.

De laatste jaren zijn er constant veranderingen gaande in de kunstmarkt. De NGA maakte zich onder meer hard voor de kunstkoopregeling die bijna werd afgeschaft en waarvan de toelatingseisen veranderden. De NGA stelde een handboek samen met de gecompliceerde BTW-tarieven voor binnen- en buitenland, gevat in een duidelijk schema. Dit handboek wordt landelijk geaccepteerd door de belastinginspecties. De NGA gaf uitgebreide informatie aan haar leden over het volgrecht en staat hierover in nauw contact met andere Europese Galerie Associaties.

Voorwaarden voor het aanvragen van uw lidmaatschap:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een in Nederland gevestigde galerie die minimaal twee jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en als zodanig heeft gefunctioneerd;
  • Indien de galerie minder dan 5 jaar bestaat kan de galerie een aspirant-lidmaatschap aanvragen, waarvoor een reductie geldt. Indien het aspirant-lid wordt voorgedragen door bestaande NGA-leden zal dit de aanmeldingsprocedure bespoedigen;
  • Onder een galerie wordt verstaan een professionele en economisch zelfstandig functionerende organisatie met een voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar wisselende tentoonstellingen plaatsvinden. Het voornaamste doel is het organiseren van verkooptentoonstellingen en het verkopen van kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars of vormgevers die niet eerder door derden zijn verhandeld;
  • De galerie heeft minstens 4 wisselende tentoonstellingen per jaar en het programma blikt minstens 6 maanden vooruit;
  • De galerie is minstens 20 uur per week geopend voor publiek;
  • De NGA kijkt naar de mate van professionaliteit van de galerie, hetgeen te maken heeft met het werken volgens goed branchegebruik;
  • Een toegelaten lid van de NGA onderschrijft bij voorbaat de doelstelling en de geformuleerde gedragsregels van de NGA en zal binnen zijn mogelijkheden alles doen om de naam van het galeriewezen te promoten. Indien een galerie zich volgens het oordeel van het bestuur niet houdt aan de gedragsregels kan het bestuur het lid royeren;
  • Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en voorzien van de nodige bescheiden gemaild te worden naar info@nederlandsegalerieassociatie.nl. Het bestuur neemt de aanvraag in beraad en streeft ernaar binnen 4 weken over uw aanmelding te beslissen. Neem voor het aanmeldformulier contact op met het secretariaat via: info@nederlandsegalerieassociatie.nl.