De Kunstkoop als stimuleringsmaatregel

Een bloeiende kunstmarkt vormt een inkomstenbron voor kunstenaars en getuigt van betrokkenheid van individu en samenleving bij beeldende kunst. Om ook in Nederland de particuliere markt voor kunst van hoge kwaliteit een flinke stimulans te geven is er de Kunstkoopregeling bij het Mondriaan Fonds.

Met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds kunnen particulieren hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij ruim 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening.

  • De regeling geldt voor kunstwerken (minimumprijs 750 euro) die gemaakt zijn ná 1945 door nog levende kunstenaars.
  • De lening bedraagt maximaal 7.500 euro per kunstwerk. Kost het kunstwerk meer, dan voldoet de koper het resterende bedrag zelf.
  • De aanbetaling bedraagt minimaal 10 procent van de prijs, met een maximum van 450 euro. Voor werken met een kostprijs boven 7.950 euro gelden hogere aanbetalingen.
  • De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. Er kan altijd zonder extra kosten vervroegd worden afgelost.
  • De koper betaalt minimaal 22,50 euro per maand aan aflossing.
  • Santander bepaalt of de lening wordt toegekend. Toetsing en registratie van de lening bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel maken deel uit van de procedure.
  • Kunst in oplage zoals zeefdrukken en litho’s moet aan bij de galeriehouder bekende eisen voldoen.
  • Twee grenzen kunnen niet overschreden worden: de regeling is van toepassing voor particulieren in de leeftijd van 18 tot 75 jaar.

De Kunstkoopregeling is een stimuleringsregeling van de overheid.