secretariaat Nederlandse Galerie Associatie
Samantha Hoekema
T: 06-37403971
E: info@nga.nu

Bezoekadres secretariaat:                    Postadres:
Spring House                                        Nederlandse Galerie Associatie
De Ruyterkade 128                               Postbus 11407
1011 AC Amsterdam                            1001GK Amsterdam

Kantooruren: woensdag t/m vrijdag 9:30 – 17:30. Bezoek alleen op afspraak.