Veel dank aan de leden, sprekers en Witte de With voor een drukbezochte en waardevolle NGA Ledenvergadering 2016. U kunt het verslag en alle documenten hier nalezen.

Let op! Zoals vastgesteld tijdens de Ledenvergadering heeft u 2 maanden de tijd om te reageren op het concept van de Code of Conduct. Daarna gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat en het voorstel is aangenomen.