Uncategorized

Protest tegen BTW-verhoging

By 01/12/2017 oktober 10th, 2019 No Comments

De NGA heeft via verschillende kanalen geprotesteerd tegen en bezwaar getekend aan de verhoging van het laagste BTW-tarief dat in het regeerakkoord staat. Diverse media maakten in oktober al bekend dat het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent gaat. Deze maatregel wordt genomen omdat er twee belastingschijven komen, en moet in 2020 in gaan. De NGA heeft bij de eerste tekenen van dit voornemen al via diverse wegen protest aangetekend tegen de verhoging.

-> Via Beeldende Kunst Nederland (BKNL), een platform waarin de beeldende kunstensector verenigd is, waarschuwde de NGA voor de gevolgen van de BTW-verhoging. Dit deden wij via een gezamenlijk opgesteld en verspreid persbericht, en door middel van een brief aan de Tweede Kamer. Daarin stond onder meer dat de verhoging grote consequenties heeft voor de verkoop van kunst, en het de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland stagneert. En dat in een periode dat makers, galeries en kunstinstellingen het toch al moeilijk hebben.

-> Via Kunsten ’92, de landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, heeft de NGA nogmaals een brief gestuurd aan de leden van de commissie Cultuur van de Tweede Kamer. Kunsten ’92 wees daarin op de onderwerpen die in de komende periode de aandacht verdienen, waaronder de BTW-verhoging: “De gevolgen van de BTW-verhoging mogen niet worden onderschat: waar de consument via de loonbelasting wordt gecompenseerd en het bedrijfsleven via de vennootschapsbelasting, ontbreekt een compensatie voor instellingen zonder winstoogmerk.”

-> De NGA is tevens lid van de Federatie Cultuur, die op haar beurt een zetel heeft in het hoofdbestuur van MKB-Nederland, dat zich inzet voor een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ook daar heeft de NGA aangegeven te vrezen voor de negatieve gevolgen van de verhoging van het tarief. Daarom dringt MKB-Nederland er bij het nieuwe kabinet op aan om nauwkeurig in kaart brengen wat de effecten zijn van verhoging van het lage btw-tarief. Bovendien is er een brandbrief aan de vier onderhandelaars verstuurd, waarin er met klem op aan gedrongen wordt om het plan te heroverwegen: “Je kunt zo’n btw-verhoging niet doorvoeren zonder dat duidelijk is wat de gevolgen zijn. Wij vragen het kabinet daarom om een impact assessment.”

De gevolgen
De maatregel treft met name hardwerkende ondernemers op de binnenlandse markt die het in de crisis zeer moeilijk hebben gehad en nu weer opkrabbelen. De btw-verhoging verhoogt de drempel om kunstuitingen te bezoeken, te bekijken of te kopen. Concerten, theatervoorstellingen, popfestivals, kunstwerken; alles wordt een stuk duurder. Opmerkelijk is dat de maatregel haaks staat op het eerder gepropageerde cultureel ondernemerschap van het kabinet-Rutte. De mogelijkheid voor kunstenaars om eigen inkomsten te voorzien wordt door de verhoging juist fiscaal ontmoedigd.

Nederlandse Galerie Associatie

Eendrachtsweg 20
3012 LB Rotterdam
The Netherlands

Contact