De jaarlijkse ledenbijeenkomst van de Nederlandse Galerie Associatie vindt plaats op 22 mei 2018, bij Spring House te Amsterdam. Het programma bestaat uit een Algemene Ledenvergadering, gevolgd door de lancering van de GalerieLening en afgesloten door een borrel. 

 


NGA-leden kunnen zich nu aanmelden via deze link.
Galeriehouders die geen lid zijn van de NGA en overige geïnteresseerden, kunnen zich aanmelden voor de lancering via deze link.

 Programma: 

  • Opening
  • Notulen ALV september 2017
  • Financiën
  • Bestuur en Beleid
  • Jaarverslag 2017
  • Leden
  • Rondvraag & afsluiting ALV
  • Pauze
  • Lancering GalerieLening
  • Borrel