In opdracht van de NGA en met ondersteuning van de Mondriaan Stichting en het Ministerie van OCW wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kunstmarkt.

2017

De Nederlandse Galerie Associatie (NGA) laat voor de vierde keer een marktonderzoek uitvoeren naar de markt van moderne en hedendaagse beeldende kunst. In deze herhalingsmeting (de eerdere onderzoeken werden verricht in 2006, 2010 en 2014) is er speciale aandacht voor de effecten van de huidige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen op de vraag naar beeldende kunst, maar ook voor de rol van de galerie in de huidige culturele sector. Het onderzoek onder de galeries wordt uitgevoerd door het bureau Aemuse is samenwerking met APE. Het onderzoek bij de afnemers wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

 

2014

In 2014 verscheen het rapport Galeries voor hedendaagse beeldende kunst 2014. Het onderzoek werd uitgevoerd door Panteia:

Marktonderzoek 2014 – aanbodzijde

Motivaction heeft in 2014 de vraagzijde van de hedendaagse beeldende kunst onderzocht:

Marktonderzoek 2014 – vraagzijde

Marktonderzoek 2014 – vraagzijde – samenvatting

 

2010

In november 2010 verscheen het rapport Galeries in hedendaagse beeldende kunst 2010 ook wel aangeduid met Structuuronderzoek Galeries. Het onderzoek werd uitgevoerd door EIM (nu: Panteia):

Marktonderzoek 2010 – aanbodzijde

Motivaction heeft in 2010 de vraagzijde van de hedendaagse beeldende kunst onderzocht:

Marktonderzoek 2010 – vraagzijde

 

2007

In 2007 verscheen het Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst. Dit onderzoek werd uitgevoerd door EIM (nu: Panteia):

Marktonderzoek 2007 – aanbodzijde

Het eerste rapport dat Motivaction schreef over de vraagzijde van hedendaagse beeldende kunst in Nederland dateert van 2007:

Marktonderzoek 2007 – vraagzijde

De grafieken die horen bij het rapport uit 2007 vindt u hier:

Marktonderzoek 2007 – vraagzijde – grafieken

 

Klik hier voor The Contemporary Art market Reports en Trends door Artprice.