Uncategorized

Nieuwe voorzitter: Christian Ouwens

By 09/11/2017 oktober 10th, 2019 No Comments

Nieuwe voorzitter en vice-voorzitter Nederlandse Galerie Associatie

Christian Ouwens werd op 25 september 2017 benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Galerie Associatie. Bovendien is er een vice-voorzitter benoemd, Marja Boon. Beiden zijn bij acclamatie gekozen door de algemene ledenvergadering. Zij volgen Herma Hofmeijer op, die per 1 oktober 2017 uittreedt vanwege haar gezondheid.

Christian Ouwens wil de NGA opnieuw op de kaart kan zetten. Ouwens: “Graag zou ik samen met het gepassioneerde team er voor willen zorgen dat zowel de inhoud als uitvoering nog meer betrokkenheid zal opleveren, de NGA zichtbaarder wordt, de publiciteit te versterken, de website aanscherpen, nieuwe doelgroepen aanboren en het contact met bestaande relaties nog meer intensiveren.” Dankzij zijn jarenlange ervaring in de galeriebranche, heeft Ouwens ruime kennis van en ervaring met het veld. Hij heeft sinds 1999 een galerie in Rotterdam, die sinds 2014 gevestigd tegenover het Museumpark. In de galerie presenteert hij een mix van kunst, poëzie, literatuur, en (Nederlandse) vormgeving.

Marja Boon maakt als diensthoofd deel uit van het management van de Tweede Kamer, en heeft daardoor de juiste kennis en ervaring waar het de NGA-lobby betreft. Boon: “Mijn huidige (regie)functie vereist dat ik mensen kan aanzetten tot samenwerking. Het is van essentieel belang om de diensten – soms met tegenstrijdige belangen – goed te laten samenwerken om uiteindelijk tot resultaat te komen. Ik heb een intuïtief analytisch vermogen om te doorgronden waar gevoeligheden liggen en kan mensen met elkaar verbinden. Als waarnemend hoofd Voorlichting werkte ik nauw samen met de politiek, het Management Team en de pers.” Het bepalen van de richting waarop een dienst zich wil ontwikkelen ligt haar goed. Op dit moment vervult zij tevens taken op het terrein van organisatie-ontwikkeling. Daarnaast is zij medeverantwoordelijk voor een management development-traject en neemt zij deel aan het ontwikkelteam cultuur.

Herma Hofmeijer was de afgelopen 3,5 jaar voorzitter van de Nederlandse Galerie Associatie. Het bestuur is Herma zeer dankbaar voor haar belangeloze inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren. Ze heeft de branche, en alles wat daar in speelt, helder en zichtbaar gemaakt bij verschillende externe partijen. Dankzij haar contacten met de overheid en politiek, en met de culturele sector, vergrootte zij de zichtbaarheid van de NGA. Boven alles was zij een zeer enthousiast en verbindende bestuursvoorzitter.

Nederlandse Galerie Associatie

Eendrachtsweg 20
3012 LB Rotterdam
The Netherlands

Contact