TALKING GALLERIES is een open platform voor galeriehouders en kunstprofessionals om ideeën over nieuwe trends en problemen in de (internationale) galeriesector te bespreken en uit te wisselen. Alle lezingen van de conferenties staan online op het video channel.

MONDRIAAN FONDS is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. De NGA zetelt samen met het Mondriaan Fonds in Beeldende Kunst Nederland (BKNL).

KUNSTEN ’92 wil met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren. En door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden. Kunsten ’92 agendeert hiermee belangwekkende onderwerpen en bevordert het contact tussen politiek en sector. De NGA is lid van Kunsten ’92 en zetelt samen met Kunsten ’92 in BKNL.

FEDERATIE CULTUUR (FC) bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. De Federatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze branches. De Federatie Cultuur stelt zich in op constructief overleg met alle partijen met wie valt samen te werken aan de beste maatschappelijke inbedding van de sector kunst & cultuur. Daartoe behoren de overheden, vakbonden, het kunstvakonderwijs, VNO-NCW, MKB-NL en Kunsten’92. De NGA is lid van de Federatie Cultuur.

BOEKMANSTICHTING verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking ervan in praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk. De NGA laat in samenwerking met o.a. de Boekmanstichting iedere twee jaar onafhankelijk marktonderzoek doen.