12

GALERIE +

Het GALERIE + programma is bedoeld om concrete oplossingen te zoeken voor de veranderende kunstwereld en de betekenis of positie van de galerie in de toekomst.

De galerie is oorspronkelijk een intermediair tussen kunstenaar, verzamelaar, kunstinstituut en tentoonstellingsmaker, daarnaast wordt voortdurend gezocht naar manieren om te vernieuwen en te experimenteren.

In deze zoektocht naar de juiste vorm van presentatie en representatie worden tijdens het Galerie + programma bestaande en nieuwe mogelijkheden van lokale collectieve marketing onder de loep genomen en bevraagd. Waar is behoefte aan? Welke initiatieven zijn er? En wat wordt er momenteel ontwikkeld?

Met: Nicole Ex (SeeAllthis), Alexander Ramselaar (The Exhibitionist), Jaring Dürst Britt, Bob Smit, Maurits van de Laar (Hoogtij Den Haag)

Vervolgens worden financieringsvormen onderzocht die (voor)financiering van kosten (samenwerkingsprojecten, beursdeelname, transport, materiaalkosten, etc.) mogelijk kunnen maken. Galeries kunnen en willen veel breder opereren, maar daartoe bestaan momenteel weinig ondersteunende middelen. Met: Cultuur + Ondernemen en Fonds Kwadraat.