In opdracht van de NGA en met ondersteuning van het Mondriaan Fonds en het Ministerie van OCW wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kunstmarkt.

2017

In deze herhalingsmeting is er speciale aandacht voor de effecten van de huidige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen op de vraag naar beeldende kunst, maar ook voor de rol van de galerie in de huidige culturele sector. Het onderzoek onder de galeries wordt uitgevoerd door het bureau APE in samenwerking met Aemuse, en is alleen via het sectretariaat op te vragen. Het onderzoek  bij de afnemers werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, en is via onderstaande link te downloaden.

2014

In 2014 verscheen het rapport Galeries voor hedendaagse beeldende kunst 2014.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Panteia:

Motivaction heeft in 2014 de vraagzijde van de hedendaagse beeldende kunst onderzocht:

2010

In november 2010 verscheen het rapport Galeries in hedendaagse beeldende kunst 2010 ook wel aangeduid met Structuuronderzoek Galeries. Het onderzoek werd uitgevoerd door EIM (nu: Panteia):

Motivaction heeft in 2010 de vraagzijde van de hedendaagse beeldende kunst onderzocht:

2007

In 2007 verscheen het Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst. Dit onderzoek werd uitgevoerd door EIM (nu: Panteia):

Het eerste rapport dat Motivaction schreef over de vraagzijde van hedendaagse beeldende kunst in Nederland dateert van 2007:

De grafieken die horen bij het rapport uit 2007 vindt u hier:

Lees ook op The Contemporary Art market Reports en Trends door Artprice.
Meer rapporten