De NGA onderzoekt wat de verzamelaar van hedendaagse kunst drijft: waar, hoe en waarom koopt iemand kunst? Hoe belangrijk zijn het internet en social media daarbij? Dit wordt gedaan middels een enquête, die wij u verzoeken te verspreiden onder uw bezoekers en verzamelaars. De resultaten van dit onderzoek worden later dit voorjaar verwacht, en kunt u inzetten om uw bedrijfsvoering aan te passen aan huidige trends.

Enquête: https://xs.motivaction.nl/onderzoek/nga

De bovenstaande link leidt naar de vragenlijst waarin de deelnemers onder andere gevraagd worden hoe zij zich oriënteren op de markt voor hedendaagse kunst, en welke voordelen het kopen van kunst in een galerie in hun ogen biedt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten, en is anoniem. Attendeer uw clientèle tijdig op de enquête, want hoe meer respons er is, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. Reageren kan tot en met 21 mei 2017.

 

marktonderzoeken