Galeriehouders, zorg dat kunstkopers van de kunstkoopregeling weten en wijs hen op de calculator waarmee snel het maandbedrag wordt berekend, zie: http://kunstkoop.nl/

kunstkoop-01