De Kunstkoop als stimuleringsmaatregel

Een bloeiende kunstmarkt vormt een inkomstenbron voor kunstenaars en getuigt van betrokkenheid van individu en samenleving bij beeldende kunst. Om ook in Nederland de particuliere markt voor kunst van hoge kwaliteit een flinke stimulans te geven is er de Kunstkoopregeling bij het Mondriaan Fonds.

Met de KunstKoop kunnen particulieren kunst op afbetaling kopen bij meer dan honderd galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente. Sinds 1997 maakten meer dan 43.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 134 miljoen euro aan kunstwerken.

  • Deze regeling geldt voor kunstwerken (minimumprijs 450 euro, voor CJPers 150 euro) die gemaakt zijn na 1945 door nog levende kunstenaars;
  • De lening bedraagt maximaal 7.000 euro per kunstwerk. Kost het kunstwerk meer, dan voldoet u het resterende bedrag zelf;
  • De aanbetaling bedraagt minimaal 10% van de prijs, met een maximum van 450 euro. Voor werken met een kostprijs boven 7.450 euro gelden hogere aanbetalingen.
  • De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. U kunt altijd zonder extra kosten vervroegd aflossen;
  • U betaalt minimaal 22,50 euro per maand aan aflossing (kijk hier voor een overzicht);
  • ABN AMRO bepaalt of de lening wordt toegekend. Toetsing en registratie van de lening bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel maken deel uit van de procedure;
  • Kunst in oplage zoals zeefdrukken en litho’s moet aan bij de galeriehouder bekende eisen voldoen;
  • Twee grenzen kunt u niet overschrijden: de regeling is van toepassing voor particulieren in de leeftijd van 18-75 jaar.

De Kunstkoopregeling is een stimuleringsregeling van de overheid.

 

KunstKoop_web21